1.
Jönson H, Möllergren G. Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv. ÄiCVS [Internet]. 27 februari 2024 [citerad 24 april 2024];4(1):49-61. Tillgänglig vid: https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/19