1.
Jönson H, Hultqvist S, Iwarsson S. SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande. ÄiCVS [Internet]. 30 maj 2021 [citerad 28 februari 2024];1(1):5-14. Tillgänglig vid: https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/2