1.
Mehmedi L, Nilsen C, Kåreholt I. Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder: En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid. ÄiCVS [Internet]. 30 maj 2021 [citerad 12 juli 2024];1(1):15-26. Tillgänglig vid: https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/3