1.
Söderberg M. Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?. ÄiCVS [Internet]. 11 mars 2022 [citerad 05 december 2022];2(1):5-16. Tillgänglig vid: https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/8