Om tidskriften

Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, ÄiCVS, ges sedan 2021 ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och dess populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum, vars mission är att föra akademi, FoU-enheter, praktik och allmänhet närmare varandra genom att tillgängliggöra forskningens rön.

ÄiCVS publicerar forskningsresultat på svenska om äldre personers levnadsbetingelser, hälsa och situation i samhället för en bred publik av praktiker och kliniker, beslutsfattare, en intresserad allmänhet och inte minst äldre personer själva. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade bidrag från både akademi och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.

Att tillgängliggöra resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten på svenska främjar långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad. Möjligheten att publicera fackgranskade texter kan både stimulera forskningen inom äldreområdet och synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen.

Vi välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre och åldrande, från det biologiska åldrandets processer till frågor som rör vård, omsorg och välfärd för äldre personer. Vi strävar efter att publicera artiklar med hög relevans och användbarhet.

ÄiCVS erhåller från 2022 stöd i form av tidskriftsbidrag från Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.