Redaktion

Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och dess populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum.

För det löpande arbetet svarar redaktionen som består av Mikael Mildén. Åsa Hedberg Rundgren är ansvarig utgivare. Redaktionen tar emot förfrågningar och manus och hanterar all support och kontakt kring utgivningen.

Tidskriften har ett vetenskapligt råd som bedömer artikelmanus relevans och fattar beslut om publicering. Tillsammans med redaktionen utser rådet vetenskapliga granskare till varje manus och är delaktigt i granskningsprocessen.

  • Redaktion: Mikael Mildén.
  • Ansvarig utgivare: Åsa Hedberg Rundgren.
  • Vetenskapligt råd: Åsa Hedberg Rundgren, leg. sjukgymnast, medicine doktor, direktör Stiftelsen Äldrecentrum, Lennarth Johansson, psykolog, docent i gerontologi, senior rådgivare Stiftelsen Äldrecentrum och Krister Håkansson, medicine doktor och senior rådgivare Stiftelsen Äldrecentrum.