Redaktion

Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och dess populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum.

För det löpande arbetet svarar redaktionen som består av Mikael Mildén och Jonas Nilsson. Jonas Nilsson är också ansvarig utgivare. Redaktionen tar emot förfrågningar och manus och hanterar all support och kontakt kring utgivningen.

Tidskriften har ett vetenskapligt råd som bedömer artikelmanus relevans och fattar beslut om publicering. Tillsammans med redaktionen utser rådet vetenskapliga granskare till varje manus och är delaktigt i granskningsprocessen.

  • Redaktion: Mikael Mildén och Jonas Nilsson.
  • Ansvarig utgivare: Jonas Nilsson.
  • Vetenskapligt råd: Åsa Hedberg Rundgren, leg. sjukgymnast, medicine doktor, direktör Äldrecentrum och Lennarth Johansson, psykolog, docent i gerontologi, senior rådgivare Äldrecentrum.