Arkiv

 • Omslag Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, volym 1, nr 1 2021

  Vol 1 nr 1 (2021)


  Innehåll
  5-14
  SAPO - en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande
  Håkan Jönson, Sara Hultqvist och Susanne Iwarsson

  15-26
  Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder - en longitudinell studie med 24-30 års uppföljningstid
  Liberta Mehmedi, Charlotta Nilsen och Ingemar Kåreholt

  27-37
  Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance - ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende
  Marina Arkkukangas, Karin Strömqvist Bååthe, Julia Hamilton, Anna Ekholm och Michail Tonkonogi

   

 • Framsida för ÄiCVS Vol 2 nr 1 (2022)

  Vol 2 nr 1 (2022)

   

  Innehåll
  5-16
  Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?
  Maria Söderberg

  17-27
  Undersköterskors perspektiv på att främja fysisk aktivitet hos personer på demensboende
  Anna Kubicka och Ingemar Kåreholt

  29-41
  Svenska kyrkan och äldres välbefinnande - betydelsen av en församlings öppna verksamheter
  Cornelia Wulff Hamrin, Hanna Li Kusterer och Lotta Lundberg

 • Tidskriftens framsida

  Vol 3 nr 1 (2023)

  Innehåll
  5–20
  Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie
  Ebba Ekman, Elin Skoog, Jeanette Johansson och Kerstin Blomqvist

  21–34
  Användning av robot vid äldre personers läkemedelshantering – intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård i Sverige
  Dijana Hasanacevic och Linda Johansson

  35–46
  Hemtjänstchefer om personalens språk och barriärer i skriven och talad svenska
  Palle Storm och Anneli Stranz

 • Tidskriftens omslag

  Vol 4 nr 1 (2024)

  Innehåll
  5–13
  Svenska superhundraåringar
  Jimmy Lindberg

  15-32
  Transformation av kunskap om åldrande och hälsa i samverkan med parter utanför akademin - erfarenheter från fyra forskningscentrum
  Oskar Jonsson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Albert Westergren, Synneve Dahlin-Ivanoff, Qarin Lood, Maria Haak, Stig Ålund och Susanne Iwarsson

  33-48
  Vanlighet, försäkran och riskmedvetenhet: äldreboendens självpresentationer på Instagram under covid-19-pandemin
  Elisabeth Carlstedt

  49-61
  Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv
  Håkan Jönson och Glenn Möllergren