Vol 4 nr 1 (2024)

Tidskriftens omslag

Innehåll
5–13
Svenska superhundraåringar
Jimmy Lindberg

15-32
Transformation av kunskap om åldrande och hälsa i samverkan med parter utanför akademin - erfarenheter från fyra forskningscentrum
Oskar Jonsson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Albert Westergren, Synneve Dahlin-Ivanoff, Qarin Lood, Maria Haak, Stig Ålund och Susanne Iwarsson

33-48
Vanlighet, försäkran och riskmedvetenhet: äldreboendens självpresentationer på Instagram under covid-19-pandemin
Elisabeth Carlstedt

49-61
Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv
Håkan Jönson och Glenn Möllergren

 

 

Publicerad: 2024-03-14