Svenska superhundraåringar

Författare

  • Jimmy Lindberg

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.16

Abstract

Sveriges folkbokföringssystem är ett av de mest avancerade och omfattande i världen, med en historia som sträcker sig över flera århundraden. Detta system gör det möjligt att verifiera åldersanspråken på i princip alla inrikes födda invånare under de senaste tre århundradena, något som är av särskild vikt när man studerar våra allra äldsta.

I denna studie kunde 28 personer av nordisk härkomst verifieras ha uppnått en ålder av 110 år eller mer i Sverige fram till år 2022. Verifieringen gjordes genom att använda det svenska folkbokföringssystemet och offentligt tillgängliga släktforskningsresurser.

 

Swedish supercentenarians

Sweden's population registration system is among the most advanced and comprehensive in the world, with a history spanning several centuries. This system facilitates verification of age claims of all native-born inhabitants during the past three centuries, something that is of importance when studying the oldest old.

In this study, I could verify 28 persons of Nordic de­scent that reached the age of 110 years in Sweden untill the year of 2022. Verification was achieved by utilizing the Swedish population registration system and publicly available genealogy resources.

Referenser

Chambre D, Jeune B, Poulain M. Geert Adriaans Boomgaard, the first supercentenarian in history? I: Maier H, Jeune B, Vaupel JW, redaktörer. Exceptional lifespans. Demographic research monographs. Springer; 2021. s. 211-32.

Folkbokföringslag (SFS 1991:481). Finansdepartementet.

Hatfield EF. History of Elizabeth, New Jersey: including the early history of Union County. Carlton and Lanahan; 1868.

Jeune B, Skytthe A. Centenarians in Denmark in the past and the present. Population: An English selection. 2001;13(1):75-93. https://www.jstor.org/stable/3030260

Jorner U. Summa summarum: SCB:s första 150 år. Statistiska centralbyrån; 2008.

Kjærgaard T. Eilif Philipsen – the first centenarian in Europe? Gerontologi og samfund. 1995;11(1):4-5.

Lundström H. Record longevity in Swedish cohorts born since 1700. I: Jeune B, Vaupel JW, redaktörer. Odense monographs on population aging 2: Exceptional longevity. From prehistory to the present. Odense university press; 1995.

Modig K, Andersson J, Vaupel J, Rau R, Ahlbom A. How long do centenarians survive? Life expectancy and maximum lifespan. Journal of internal medicine. 2017;282(2): 156-63. https://doi.org/10.1111/joim.12627

Nordahl B. Hög ålder, långvarigt äktenskap etc. Släkt och bygd. 2001;1(2).

Poulain M. On the age validation of supercentenarians. I: Maier H, Gampe J, Jeune B, Robine JM, Vaupel JW, redaktörer. Supercentenarians. Springer; 2010. s. 3-30.

Skytthe A, Hervonen A, Ruisdael C, Jeune B. Supercentenarians in the Nordic countries. I: Maier H, Gampe J, Jeune B, Robine JM, Vaupel JW, redaktörer. Supercentenarians. Demographic research monographs 07. Springer; 2010. s. 203-16. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-11520-2

Skytthe A, Jeune B. Danish centenarians after 1800. I: Jeune B, Vaupel JW, redaktörer. Odense monographs on population aging 2: Exceptional longevity. From prehistory to the present. Odense university press; 1995.

Statistiska centralbyrån. Befolknings- och välfärdsstatistik 2016:1, Personnummer [internet]. Statistiska centralbyrån; 2016. [citerad 2023-12-07] Hämtad från: https://www.scb.se/contentassets/8d9d985ca9c84c6e8d879cc89a8ae479/ov9999_2016a01_br_be96br1601.pdf

Statistiska centralbyrån. Befolkningsutvecklingen i riket efter kön. År 1749 – 2021 [internet]. Statistiska centralbyrån; 2022 [citerad 2023-12-07]. Hämtad från: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/BefUtvKon1749/

Thoms WJ. Human longevity. Its facts and its fictions. John Murray; 1876.

Wannerdt A. Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler [artikelserie tidigare publicerad i RSV Info 1979-82] [internet]. Skatteverket. [citerad 2023-12-07] Hämtad från: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford/folkbokforingenshistoria/densvenskafolkbokforingenshistoriaundertresekler.4.18e1b10334ebe8bc80004141.html

Young RD, Desjardins B, McLaughlin K, Poulain M, Perls TT. Typologies of extreme longevity myths. Current gerontology and geriatrics research. 2010;423087. http://dx.doi.org/10.1155/2010/423087

Titelsida till Jimmy Lindberg Svenska superhundraåringar

##submission.downloads##

Publicerad

2024-01-22 — Uppdaterad 2024-01-22

Versioner

Referera så här

Lindberg, J. (2024). Svenska superhundraåringar. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 4(1), 5–13. https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.16

Nummer

Sektion

Artiklar