Vol 3 nr 1 (2023)

Tidskriftens framsida

Innehåll
5–20
Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie
Ebba Ekman, Elin Skoog, Jeanette Johansson och Kerstin Blomqvist

21–34
Användning av robot vid äldre personers läkemedelshantering – intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård i Sverige
Dijana Hasanacevic och Linda Johansson

35–46
Hemtjänstchefer om personalens språk och barriärer i skriven och talad svenska
Palle Storm och Anneli Stranz

Publicerad: 2023-02-23

Helt nummer