Vol 1 nr 1 (2021)

Omslag Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, volym 1, nr 1 2021


Innehåll
5-14
SAPO - en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande
Håkan Jönson, Sara Hultqvist och Susanne Iwarsson

15-26
Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder - en longitudinell studie med 24-30 års uppföljningstid
Liberta Mehmedi, Charlotta Nilsen och Ingemar Kåreholt

27-37
Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance - ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende
Marina Arkkukangas, Karin Strömqvist Bååthe, Julia Hamilton, Anna Ekholm och Michail Tonkonogi

 

Publicerad: 2021-02-15