Årets första artikel är publicerad

2023-02-23

Vi har ju haft som mål att börja publicera ariklar löpande i digital form, för att sedan samla upp den i den pappersutgåva som vi ger ut varje år. Detta är nu ett faktum. Artikeln Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie är skriven av Ebba Ekman, Elin Skoog, Jeanette Johansson och Kerstin Blomqvist. Den har sitt ursprung i ett arbete som de två förstaförfattarna skrev på sjuksköterskeprogrammet i Kristianstad och blir den första i vår nästa volym ÄiCVS Vol 3 nr 1 (2023).

Ni hittar artikeln här: https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.11