Ny artikel publicerad

2023-05-01

Den andra artikeln i vårt kommande nummer av ÄiCVS är nu publicerad! Artikeln Användning av robot vid äldre personers ­läkemedelshantering – intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård i Sverige är skriven av Dijana Hasanacevic från Vård- och rehabteamet i Åtvidabergs kommun och Linda Johansson på Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping university. Återigen är det ett examensarbete från sjuksköterskeprogrammet som tagit sig hela vägen till vetenskaplig publicering. Som titeln antyder är det en intervjustudie med sjuksköterskor som fått berätta om sina erfarenheter av läkemedelsrobot hos äldre personer som bor kvar hemma.

Inom kort kommer vi att presentera den tredje och sista artikeln i vår nästa volym ÄiCVS Vol 3 nr 1 (2023).

Ni hittar den nya artikeln här: https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.13