Ny artikel om bristande svenskakunskaper i hemtjänsten

2023-05-26

Nu har vi publicerat den tredje och sista artikeln i ÄiCVS #3. Den är skriven av Palle Storm och Anneli Stranz vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och har titeln Hemtjänstchefer om personalens språk och barriärer i skriven och talad svenska. Studien bygger på intervjuer med hemtjänstchefer om hur de resonerar kring utmaningar när personal som redan arbetar i hemtjänsten, eller vid rekrytering, har brister i det svenska språket.

I juni kommer det nya numret av tidningen ut både här på webben och på papper, som bilaga till Äldre i Centrum #3/2023.

Ni hittar artikeln här: https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.15