Nya numret ute nu!

2023-06-13

Den tredje årgången av Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement landar i dagarna hos prenumeranterna, och finns dessutom tillgänglig här som nedladdningsbar pdf. Är du inte prenumerant på Äldre i Centrum, men vill ha ett exemplar av ÄiCVS? Hör av dig till redaktionen så skickar vi den hem till dig!

Volymens första artikel heter Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie och är skriven av Ebba Ekman, Elin Skoog, Jeanette Johansson och Kerstin Blomqvist. Den har sitt ursprung i ett arbete som de två förstaförfattarna skrev på sjuksköterskeprogrammet i Kristianstad.

Artikeln Användning av robot vid äldre personers ­läkemedelshantering – intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård i Sverige är skriven av Dijana Hasanacevic från Vård- och rehabteamet i Åtvidabergs kommun och Linda Johansson på Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping university. Återigen är det ett examensarbete från sjuksköterskeprogrammet som tagit sig hela vägen till vetenskaplig publicering. Som titeln antyder är det en intervjustudie med sjuksköterskor som fått berätta om sina erfarenheter av läkemedelsrobot hos äldre personer som bor kvar hemma.

Vår tredje artikel är skriven av Palle Storm och Anneli Stranz vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och har titeln Hemtjänstchefer om personalens språk och barriärer i skriven och talad svenska. Studien bygger på intervjuer med hemtjänstchefer om hur de resonerar kring utmaningar när personal som redan arbetar i hemtjänsten, eller vid rekrytering, har brister i det svenska språket.

Nu välkomnar vi nya bidrag att publicera på nätet och i volym 4 nästa år.