Superhundraåringar i Sverige

2024-01-22

Det första bidraget i vårt kommande nummer av tidskriften är nu publicerat digitalt här på vår webbsida. Det är Jimmy Lindberg som har validerat äktheten hos de 110+-åringar som gått bort i Sverige. Det rör sig om 28 validerade fall sedan 1986. I studien går Jimmy Lindberg igenom dessa personer och lyckas validera dem upp till nivå A på Skytthe och Jeunes skala. Det går också att konstatera att antalet 110-åringar ökar med tiden, om än långsamt.

Läs hela artikeln på https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.16

Vår förhoppning är att nya numret ska komma ut i tryckt form den 15 mars.