Samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin

2024-01-30

Vi arbetar vidare på vårt kommande nummer av tidskriften och kan presentera en ny artikel här på vår webb. Det är Oskar Jonsson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Albert Westergren, Synneve Dahlin-Ivanoff, Qarin Lood, Maria Haak, Stig Ålund och Susanne Iwarsson från det stora samarbetet UserAge, som har skrivit Transformation av kunskap om åldrande och hälsa i samverkan med parter utanför akademin - erfarenheter från fyra forskningscentrum.

Studien cirklar kring brukarmedverkan och är en undersökning av fyra forskningscentrums samarbete med aktörer utanför akademin. Ni hittar artikeln här: https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.17