Så presenterade äldreboenden sig själva på sociala medier under pandemin

2024-02-15

Nu publicerar vi Elisabeth Carlstedts studie om hur äldreboenden kommunicerade, företrädesvis med anhöriga, via Instagram under coronapandemin. Artikeln Vanlighet, försäkran och riskmedvetenhet: äldreboendens självpresentationer på Instagram under covid-19-pandemin analyserar 1748 inlägg på två Instagramkonton och konstaterar att de flesta visade upp ett ganska vardagligt liv, trots isolering och riskerna att smittas.

Ni hittar artikeln här: https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.18