Hemtjänstanvändarnas syn på "utländsk" personal

2024-02-27

Håkan Jönson och Glenn Möllergren har intervjuat hemtjänsanvändare. I en ny studie analyserar de svaren som handlar om att ha "utländsk" personal. Artikeln, med titeln Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv, konstaterar att forskare inte så ofta har frågat den som får omvårdnad vad de tycker.

Läs artikeln och ladda ner den här: https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.19