Premiär för Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement

2021-02-15

Nu är vi äntligen redo att lansera den digitala utgåvan av tidskriften Äldre i Centrums vetenskapliga supplement. Planeringen och arbetet med den här premiärutgåvan har pågått sedan 2019, då styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tog beslutet att satsa på en vetenskaplig utgivning vid sidan av Äldre i Centrums mer populärvetenskapligt inriktade utgivning.

Målet med Vetenskapligt supplement är att göra vetenskapliga studier kring äldre och åldrande mer tillgängliga för praktiken och det svenska forskarsamhället. Samtidigt har vi en önskan om att fånga upp viktiga studier som görs på landets FoU-verksamheter, och att ge utrymme åt arbeten som kanske annars inte hade publicerats, om det så är det där masterarbetet som blev extra bra, eller en mindre studie som inte når ut till de större tidskrifterna. Ytterligare ett mål är att bidra till en högre vetenskaplig nivå i dessa verksamheter.

Vi kommer att publicera tidskriften på papper i samband med Äldre i Centrums utgivningar (det första numret kommer ut 12 mars), men vår plan är också att publicera oss här på webben, vilket alltså sker i dag. Ni är varmt välkomna att läsa och sprida dessa artiklar. Vi ser också fram emot att ni hör av er med synpunkter och förslag till nya manus för publicering!