Uppdaterad författaranvisning

2021-05-25

Vi har utvecklat och förtydligat vår författaranvisning för att underlätta för er som vill publicera i tidskriften. Bland annat vill vi se utförliga figur- och tabelltexter och dessutom beskriver vi den redaktionella processen mer utförligt. Här hittar du anvisningen.