Nytt nummer av ÄiCVS ute nu!

2022-03-11

Vi är glada att kunna meddela att det andra numret av Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement nu är publicerat! Våra tre bidrag tar upp viktiga frågor kring förhållandet mellan personal i privat och kommunalt driven hemtjänst, undersköterskors inställning till att arbeta med fysisk aktivitet på demensboende, och vilken roll Svenska kyrkans församlingar kan ha för äldre personers välbefinnande.

Denna gång bjuder vi alltså på tre kvalitativa studier, men vi är öppna för en bred flora av metoder och teman kring äldre personers levnadsbetingelser, hälsa och situation i samhället. För att få med bidrag i nästa nummer av tidskriften vill vi ha era manus senast 1 september, men vårt mål är att publicera löpande här på vår webb under året så hör gärna av er med id´´eer och uppslag, eller färdiga manus!