Det här är en gammal version publicerad 2021-04-21. Läs senaste versionen.

Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance

Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende

Författare

  • Marina Arkkukangas Forskning och utveckling i Sörmland; Akademin för hälsa, vård och välfärd, avdelning för fysioterapi, Mälardalens högskola; Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet
  • Karin Strömqvist Bååthe Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap, Idrott och hälsa, Högskolan Dalarna
  • Julia Hamilton Sabbatsbergsgeriatriken, Region Stockholm
  • Anna Ekholm Forskning och utveckling i Sörmland
  • Michail Tonkonogi Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap, Idrott och hälsa, Högskolan Dalarna

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.7

Abstract

Studien undersöker genomförbarheten av ett nytt judoinspirerat träningsprogram för äldre personer, Judo4Balance. Vi utvärderade genomförbarheten inför en fullskalig studie genom att följa studieprocess, resurshantering och vetenskapliga aspekter. Ytterligare utfallsmått var fysisk funktion, tilltro till egen förmåga att utföra aktiviteter utan att falla samt falltekniker.

Interventionen bedömdes vara genomförbar, med vissa ändringar i träningsprogrammets längd. Vi kunde se signifikanta förbättringar av fysisk funktion och falltekniker. När det gäller tilltro till egen förmåga att utföra aktiviteter utan att falla fann vi ingen motsvarande skillnad.

Judo4Balance är ett genomförbart och effektivt träningsprogram för äldre personer. Studien bidrar till ett säkert och noggrant planerat protokoll för en större studie. Resultaten tyder på att interventionen kan vara effektiv för att förebygga fallolyckor och minska risken för skador vid ett eventuellt fall.

 

Pilot study of the feasibility of Judo4Balance – a fall preventive exercise programme targeting older adults living in their own homes

The aim of this study was to assess the feasibility of Judo4Balance, a novel judo-inspired exercise intervention for community-dwelling older adults. The feasibility of carrying out a full-scale study was evaluated by the following: the study process, resource management and scientific aspects. The outcome measures evaluated were physical performance, fall related self-efficacy and fall techniques (backwards and forwards) among the older adults.

The intervention was judged to be feasible in the different settings, with some changes regarding duration of the intervention. Significant improvements were seen in physical performance and fall techniques, but not for fall related self-efficacy.

Judo4Balance is a feasible intervention for active older adults. This study will provide a safe and thoroughly planned protocol for the planned study and provides indication of appropriate setting depending on the target group. The results suggest that the intervention could be efficent in preventing fall accidents, or lower the risk of injury in case of a fall.

Titelsida för artikel Arkkukangas m fl

##submission.downloads##

Publicerad

2021-02-15 — Uppdaterad 2021-04-21

Versioner

Referera så här

Arkkukangas, M., Strömqvist Bååthe, K., Hamilton, J., Ekholm, A. ., & Tonkonogi, M. (2021). Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance: Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 27–37. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.7 (Original work published 15 februari 2021)

Nummer

Sektion

Artiklar