Det här är en gammal version publicerad 2021-02-15. Läs senaste versionen.

Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance

Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende

Författare

  • Marina Arkkukangas Forskning och utveckling i Sörmland; Akademin för hälsa, vård och välfärd, avdelning för fysioterapi, Mälardalens högskola; Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet
  • Karin Strömqvist Bååthe Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap, Idrott och hälsa, Högskolan Dalarna
  • Julia Hamilton Sabbatsbergsgeriatriken, Region Stockholm
  • Anna Ekholm Forskning och utveckling i Sörmland
  • Michail Tonkonogi Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap, Idrott och hälsa, Högskolan Dalarna

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.7

Abstract

Studien undersöker genomförbarheten av ett nytt judoinspirerat träningsprogram för äldre personer, Judo4Balance. Vi utvärderade genomförbarheten inför en fullskalig studie genom att följa studieprocess, resurshantering och vetenskapliga aspekter. Ytterligare utfallsmått var fysisk funktion, tilltro till egen förmåga att utföra aktiviteter utan att falla samt falltekniker.

Interventionen bedömdes vara genomförbar, med vissa ändringar i träningsprogrammets längd. Vi kunde se signifikanta förbättringar av fysisk funktion och falltekniker. När det gäller tilltro till egen förmåga att utföra aktiviteter utan att falla fann vi ingen motsvarande skillnad.

Judo4Balance är ett genomförbart och effektivt träningsprogram för äldre personer. Studien bidrar till ett säkert och noggrant planerat protokoll för en större studie. Resultaten tyder på att interventionen kan vara effektiv för att förebygga fallolyckor och minska risken för skador vid ett eventuellt fall.

Titelsida för artikel Arkkukangas m fl

##submission.downloads##

Publicerad

2021-02-15

Versioner

Referera så här

Arkkukangas, M., Strömqvist Bååthe, K., Hamilton, J., Ekholm, A. ., & Tonkonogi, M. (2021). Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance: Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 27–37. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.7

Nummer

Sektion

Artiklar