Det här är en gammal version publicerad 2021-04-20. Läs senaste versionen.

Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder

En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid

Författare

  • Liberta Mehmedi Institutet för gerontologi, Aging research network – Jönköping (ARN-J), Hälsohögskolan, Jönköping university
  • Charlotta Nilsen Aging research center, Karolinska institutet och Stockholms universitet; Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
  • Ingemar Kåreholt Institutet för gerontologi, Aging research network – Jönköping (ARN-J), Hälsohögskolan, Jönköping university; Aging research center, Karolinska institutet och Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.3

Abstract

Studien undersöker sambandet mellan lungfunktion i hög ålder och fysisk aktivitet från medel­ålder till hög ålder, samt sambandet mellan fysisk aktivitet i medelålder och i hög ålder. Vi använder data från Levnadsnivåundersökningen, LNU, och Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor, SWEOLD. Deltagarna intervjuades i medelålder (genomsnitt 53 år), sen medelålder (genomsnitt 61 år) och hög ålder (genomsnitt 81 år), med en uppföljningstid på 24–30 år från medel­ålder till hög ålder.

Mer fysisk aktivitet i sen medelålder har ett samband med bättre lungfunktion i hög ålder. Sambandet består men blir mindre starkt när fysisk aktivitet i hög ålder inkluderas i analysmodellen. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet i hög ålder och bättre lungfunktion i hög ålder. Fysisk aktivitet i sen medelålder har ett positivt samband med fysisk aktivitet i hög ålder.

Vår studie visar vikten av fysisk aktivitet även högt upp i åldrarna för att bibehålla god lungfunktion. Insatser som främjar fysisk aktivitet är av särskild vikt för att främja ett fortsatt hälsosamt åldrande, även för de allra äldsta.

 

Lung function in older age and physical activity from midlife to older age – A longitudinal study with 24-30 years of follow-up

The study investigated the role of physical activity, from midlife to older age, in lung function in older age. In order to increase the understanding of the relationship between physical activity and lung function, the relationship between physical activity in midlife and physical activity in older age was also studied.

Two Swedish studies based on nationally representative samples were used in this study, the Level of living survey, LNU, and the Swedish panel study of living conditions of the oldest old, SWEOLD. The participants were interviewed on three occasions; at the mean ages of 53 years, 61 years, and 81 years. The average follow-up time from the last to the first interview was 24-30 years. The results show that more physical activity in late midlife (mean age of 61 years) was associated with better lung function in older age. The association persists but attenuates when physical activity in older age was included in the analyses. There was also a strong association between physical activity in older age and better lung function in older age. Physical activity in late midlife had a positive association with physical activity in older age. This study shows the importance of physical activity in late midlife and in older ages to maintain good lung function in older ages. To invest in preventive actions in the form of physical activity are vital to be able to promote healthy aging, and should include the oldest old (76+).

Titelsida för artikel Mehmedi m fl

##submission.downloads##

Publicerad

2021-02-15 — Uppdaterad 2021-04-20

Versioner

Referera så här

Mehmedi, L., Nilsen, C., & Kåreholt, I. (2021). Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder: En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 15–26. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.3 (Original work published 15 februari 2021)

Nummer

Sektion

Artiklar