Det här är en gammal version publicerad 2021-02-15. Läs senaste versionen.

Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder

En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid

Författare

  • Liberta Mehmedi Institutet för gerontologi, Aging research network – Jönköping (ARN-J), Hälsohögskolan, Jönköping university
  • Charlotta Nilsen Aging research center, Karolinska institutet och Stockholms universitet; Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
  • Ingemar Kåreholt Institutet för gerontologi, Aging research network – Jönköping (ARN-J), Hälsohögskolan, Jönköping university; Aging research center, Karolinska institutet och Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.3

Abstract

Studien undersöker sambandet mellan lungfunktion i hög ålder och fysisk aktivitet från medel­ålder till hög ålder, samt sambandet mellan fysisk aktivitet i medelålder och i hög ålder. Vi använder data från Levnadsnivåundersökningen, LNU, och Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor, SWEOLD. Deltagarna intervjuades i medelålder (genomsnitt 53 år), sen medelålder (genomsnitt 61 år) och hög ålder (genomsnitt 81 år), med en uppföljningstid på 24–30 år från medel­ålder till hög ålder.

Mer fysisk aktivitet i sen medelålder har ett samband med bättre lungfunktion i hög ålder. Sambandet består men blir mindre starkt när fysisk aktivitet i hög ålder inkluderas i analysmodellen. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet i hög ålder och bättre lungfunktion i hög ålder. Fysisk aktivitet i sen medelålder har ett positivt samband med fysisk aktivitet i hög ålder.

Vår studie visar vikten av fysisk aktivitet även högt upp i åldrarna för att bibehålla god lungfunktion. Insatser som främjar fysisk aktivitet är av särskild vikt för att främja ett fortsatt hälsosamt åldrande, även för de allra äldsta.

Titelsida för artikel Mehmedi m fl

##submission.downloads##

Publicerad

2021-02-15

Versioner

Referera så här

Mehmedi, L., Nilsen, C., & Kåreholt, I. (2021). Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder: En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 15–26. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.3

Nummer

Sektion

Artiklar