Det här är en gammal version publicerad 2021-04-20. Läs senaste versionen.

SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande

Författare

  • Håkan Jönson Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Sara Hultqvist Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Susanne Iwarsson Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.2

Abstract

Den åldrande befolkningen har identifierats som en samhällsutmaning. En tydlig utveckling inom forskning om sådana utmaningar är krav på medverkan från patientgrupper, brukarorganisationer och andra aktörer utanför akademin.

Syftet med artikeln är att introducera en modell för utformning och värdering av samverkan mellan akademiska forskare och aktörer utanför akademin. Modellen bygger på en genomgång av internationellt etablerade traditioner och ramverk för sådan samverkan och ramas in av komponenterna syfte, aktör, process och omfattning (SAPO) eller enklare uttryckt genom frågorna: varför, med vem, när och hur mycket?

Med hjälp av modellen kan både forskare och aktörer utanför akademin föra mer systematiska och kritiskt värderande resonemang om samverkan. Det kan i sin tur leda till effektivare arbetsformer och nyttiggörande av resultat från det mångfasetterade forskningsområde som rör den åldrande befolkningen.

 

SAPO (PAMP) – a model for collaboration between researchers and external actors wihin the field of ageing studies

The ageing population has been identified as a societal challenge and it has been strongly emphasized that service users, interest groups and other actors that are external to academia should be included in this type of research.

The aim of the present article is to introduce a model for the construction and evaluation of collaboration between researchers and external actors. The model is based on a review of established traditions and frameworks for such collaboration. It is summarized in the components purpose, actor, magnitude and process (PAMP, SAPO in Swedish) corresponding to the questions why, with whom, how much and when?

The model will enhance the possibility of researches and external actors to approach collaboration systematically and evaluate it critically. This will in turn increase the efficiency of collaborative efforts and usefulness of findings within the multifaceted research field of ageing studies.

Titelsida för artikel Jönson m fl

##submission.downloads##

Publicerad

2021-02-15 — Uppdaterad 2021-04-20

Versioner

Referera så här

Jönson, H., Hultqvist, S., & Iwarsson, S. (2021). SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 5–14. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.2 (Original work published 15 februari 2021)

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare